AKCIE

Od 01.02.2018 – predaj bažantích nosníc z uznaného šľachtiteľského chovu do vašich poľovných revírov za cenovo výhodných podmienok.

AKCIOVÁ CENA:

6 EUR + DPH

Informácie o akcii:
Vladimír Repa
konateľ
mob: +421 905 405 256

Akcia na Bažanta obyčajného